Այցելությունների մասին տեղեկություն

Այցելությունների մասին տեղեկություն 2019-08-12T11:45:36+00:00

«Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մուտքի տոմսերի գներ

ՀՀ քաղաքացիներ – 1500 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1500 ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ – 250 ՀՀ դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով  ուսանողներ – 125 ՀՀ դրամ

ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական

պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների

ընտանիքների  անդամներ – 250 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ- 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով – 2000 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով – 4000 ՀՀ դրամ

Արգելոց-թանգարանի մուտքը ազատ է.

ՀՀ բոլոր քաղաքացիների համար ամեն ամսվա վերջին շաբաթ օրը

 

Աշխատանքային ժամերը

Արգելոց-թանգարանը բաց է.

Երկուշաբթի – Կիրակի 09:30-21:30  (մինչև հոկտեմբեր ամիսը)

 

«Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան

Մուտքի տոմսերի գներ

ՀՀ քաղաքացիներ – 1300 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1300 ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ – 150 ՀՀ դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով  ուսանողներ – 75 ՀՀ դրամ

ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական

պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների

ընտանիքների  անդամներ – 150 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ- 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով – 2000 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով – 4000 ՀՀ դրամ

Արգելոց-թանգարանի մուտքը ազատ է.

ՀՀ բոլոր քաղաքացիների համար ամեն ամսվա վերջին շաբաթ օրը

Աշխատանքային ժամերը

Արգելոց-թանգարանը բաց է.

Երեքշաբթի – Շաբաթ 10:00-17:30  (մուտքը մինչև 17:00)  Կիրակի – 10:00-15:30

Արգելոց-թանգարանը փակ է. Երկուշաբթի օրերին

 

 

«Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

Մուտքի տոմսերի գներ

ՀՀ քաղաքացիներ – 1000 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1000  ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ – 125  ՀՀ դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով  ուսանողներ – 60 ՀՀ դրամ

ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական

պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների

ընտանիքների  անդամներ – 125 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ- 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով – 1500 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով – 2500  ՀՀ դրամ

Արգելոց-թանգարանի մուտքը ազատ է.

Արգելոց-թանգարանի մուտքը ազատ է.

ՀՀ բոլոր քաղաքացիների համար ամեն ամսվա վերջին շաբաթ օրը

 

Աշխատանքային ժամերը

Արգելոց-թանգարանը բաց է.

Երեքշաբթի – Շաբաթ 10:00-17:30 (մուտքը մինչև 10:30- 17:00) Կիրակի – 10:00-15:30

Արգելոց-թանգարանը փակ է. Երկուշաբթի օրերին

 

 

Արգելոց-թանգարանների մուտքը անվճար է հետևյալ անձանց համար

(անձը և կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում)

 • Թանգարանների միջազգային խորհրդի (ԻԿՕՄ) անդամներ,
 • Թանգարային ոլորտի աշխատողներ
 • Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ
 • Հատուկ խնամքի և կենցաղային սպասարկման կարիք ունեցող ծերեր
 • Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցներ (ՀՀ և նախկին ԽՍՀՄ պետությունների)
 • ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ
 • Հաշմանդամների 1-ին խմբի (ուղեկցողի հետ), հաշմանդամների 2-րդ և 3-րդ խնբերի (առանց ուղեկցողի) անդամներ
 • Աղքատության (ընտանեկան) նպաստի համակարգում ընդգրկված նպաստառուներ,
 • Բազմազավակ ընտանիքիների երեխաներ,
 • Ժամկետային զինծառայողներ
 • ՀՀ սահմանամերձ շրջանների դպրոցական տարիքի երեխաներ (նախօրոք ներկայացված հայտերի հիման վրա)
 • Լրագրողներ`աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս
 • Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ

 

ՊՈԱԿ-ը մշակում է նաև այլ արտոնություններ, որոնց մասին կծանուցենք  լրացուցիչ: