ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր > Վայոց Ձոր > Նորություններ > ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻՆ
CIMG5989

«Արփի» բնապատմական արգելոցի վարիչ Շաքե Ղարախանյանի նախաձեռնությամբ Արենիի միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտների համար անցկացվել է դասախոսություն՝ նվիրված Սյունյաց աշխարհի մշակույթի զարգացման գործում մեծ ավանդ ունեցած, հայ հոգևոր և քաղաքական կյանքի ակնառու ներկայացուցիչ Ստեփանոս Օրբելյանին:

Շաքե Ղարախանյանը նախ ներկայացրել է Ստեփանոս Օրբելյանի կենսագրությանը վերաբերող տվյալներ, ապա` խոսել նրա հասարակական, ստեղծագործական և հոգևոր գործունեության մասին։ Ստեփանոս Օրբելյանը, դառնալով Սյունյաց մետրոպոլիտ, միավորել է Տաթևի և Նորավանքի աթոռները` Սյունյաց հոգևոր կենտրոն դարձնելով Նորավանքը: Հատկանշական է նրա թողած գրական հարուստ ժառանգությունը: Ստեփանոս Օրբելյանի գրչին են պատկանում «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» աշխատությունը, «Հակաճառութիւն ընդդէմ երկաբնակաց» դավանաբանական բնույթի գործը, «Ողբ ի Ս.Կաթուղիկէն» պոեմը: Նա հսկայական աշխատանք է ծավալել մշակույթի, շինարարության, դավանաբանության և մատենագիտության զարգացման գործում:

Շաքե Ղարախանյանը դասախոսության ավարտին ընթերցել է Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» աշխատությունից փոքրիկ հատվածներ, որտեղ հեղինակը հիշատակել է նաև «Արփա» գյուղը: