ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԱՐԻՉԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴՐՎԵԼ ԵՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ՎՐԱ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի՝ «Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան մասնաճյուղի կանոնադրության համաձայն և ՊՈԱԿ-ի տնօրենի հրամանով մասնաճյուղի վարիչի պարտականությունները դրվել են արգելոց-թանգարանի շահագործման և պահպանման բաժնի վարիչ Գագիկ Գրիգորյանի վրա: Վերջինս չի նշանակվել արգելոց-թանգարանի վարիչի պաշտոնին, ինչպես թյուրիմացաբար նշել են էլեկտրոնային որոշ կայքեր: Մասնաճյուղի նոր վարիչը կնշանակվի օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում: