ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր > Արմավիր > Հուշարձաններ

ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ Ս.ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

Բամբակաշատ Արմավիրի մարզ, պետ.ցուցակ` 4.31.1 Արմավիրի մարզկենտրոնից մոտ 6 կմ հարավ-արևմուտք գտնվում է Բամբակաշատ գյուղը: Այն մարզի տարածքի հնագույն գյուղերից մեկն է: Գյուղի տարածքում պահպանվել է Ս. Աստվածածին եկեղեցին: Մինչ եկեղեցու կառուցումը նրա տեղում եղել է փայտաշեն տանիքով մատուռ: 1901-1914թթ. գյուղի բնակիչների ուժերով և Նոր Նախիջևանի հայ համայնքի օժանդակությամբ կառուցվել է Ս. Աստվածածին եկեղեցին: ...

ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

Բագարան Արմավիրի մարզ, պետ. ցուցիչ` 4.28/1 Երվանդունիների արքայատոհմի ներկայացուցիչ Երվանդ Վերջինը Երվանդաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումից հետո կառուցեց նաև նոր հոգևոր կենտրոն՝ Բագարանը: Այն գտնվում էր Ախուրյան գետի աջ ափին: Երվանդ Վերջինը Բագարանում քրմապետ էր նշանակել իր եղբորը` Երվազին։ Պատմական հայտնի իրադարձությունների արդյունքում ընդհատվում է Երվանդունիների հարստության գահակալումը և Արտաշես ...

ՋԱՆՖԻԴԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ

Janfida Արմավիրի մարզ, պետ. ցուցակ` 4.83.1 Գյուղը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից, որի մասին վկայում են բազմաթիվ հնագիտական գտածոներ Հողաշինական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է Ք.ա. 3-րդ հազարամյակին վերագրվող քարե սկահակ, պատրաստված միակտոր բազալտից: Գյուղին հարակից ավազահանքում (որն հանդիսացել է Արաքս գետի նախկին հունը) ...

ԶՎԱՐԹՆՈՑԻ ՍԵՊԱԳԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԶՎԱՐԹՆՈՑԻ  ՍԵՊԱԳԻՐ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶՎԱՐԹՆՈՑԻ ՍԵՊԱԳԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Արմավիրի մարզ ք. Էջմիածին պետ. ցուցիչ՝ 3.2.13.7   Ուրարտական Ռուսա Բ թագավորի (Ք. ա. 685–645 թթ.) սեպագիր արձանագրությամբ կոթողը հայտնաբերվել է տաճարի տարածքում, 1901-1907 թթ. Խաչիկ վարդապետ Դադյանի նախաձեռնությամբ իրականացված պեղումների ժամանակ: Դա որձաքարի մի քառանիստ կոթող է՝ 2,7 մ բարձրությամբ, 0,63 մ լայնությամբ և 0,36 մ հաստությամբ, վերին մասը՝ կիսաշրջանաձև, ներքևի մասը՝ բարակացված, ...

ԶՎԱՐԹՆՈՑ ՏԱՃԱՐԻ ԱՐԾՎԱՔԱՆԴԱԿ ԽՈՅԱԿՆԵՐԸ

ԶՎԱՐԹՆՈՑ  ՏԱՃԱՐԻ  ԱՐԾՎԱՔԱՆԴԱԿ  ԽՈՅԱԿՆԵՐԸ ԶՎԱՐԹՆՈՑ ՏԱՃԱՐԻ ԱՐԾՎԱՔԱՆԴԱԿ ԽՈՅԱԿՆԵՐԸ Արմավիրի մարզ ք. Էջմիածին   Զվարթնոց տաճարը եկեղեցաշինության մեջ նորություններ է բերել ոչ միայն իր եռաստիճան վերսլաց կառուցվածքով, աննախադեպ հատակագծային և կառուցվածքային լուծումներով, այլև՝ արտաքին և ներքին ճոխ ու կատարյալ՝ բուսական, կենդանական, երկրաչափական, աշխարհիկ ու հոգևոր պատկերներով հարուստ գեղարվեստական հարդարանքով: Զվարթնոցի զարդաքանդակներում առանձնապես ուշագրավ են չորս սյուները զարդարող արծվաքանդակ խոյակները, որոնք ...