ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր > Կոտայք

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ

Հուշարձանների հանրահռչակմանն ուղղված միջոցառումներ մարզերում Վանաձորի N 16 հիմնական դպրոցում անցկացված Բուն Բարեկենդանի տոնին նվիրված միջոցառմանը մասնակցել են «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի ՊՄՊ Լոռու մարզային ծառայության աշխատակիցները : Ուսուցչական կազմին եւ աշակերտներին ներկայացվել են Լոռու մարզի պատմամշակութային ժառանգության արժեվորման, պահպանման, հանրահռչակմանն ուղղված ծրագրերը, միջոցառումները, հուշարձանների ոլորտում առկա խնդիրները: ՊՄՊ ...

ԿԱՏՐԱՆԻԴԵ ԹԱԳՈՒՀՈՒ ԽԱՉՔԱՐԸ

ԿԱՏՐԱՆԻԴԵ   ԹԱԳՈՒՀՈՒ   ԽԱՉՔԱՐԸ ԿԱՏՐԱՆԻԴԵ ԹԱԳՈՒՀՈՒ ԽԱՉՔԱՐԸ Կոտայքի մարզ գ. Գառնի պետ. ցուցիչ` 6.21.7.1 Գտնվում է Ատոմի փողոցի N 40 տան բակում: Վաղ թվագրություն ունեցող առաջին խաչքարերից է: Կանգնեցված է 879 թ., հայոց Կատրանիդե թագուհու կողմից: Կերտված է Գառնու ամրոցի պարիսպներից վերցված մի սալաքարից: Արևմտահայաց երեսին փորագրված է ձգված խաչ, որի թևերի երկճյուղ ծայրերը ավարտվում են ...

ԹԵՂԵՆՅԱՑ ՎԱՆՔ

ԹԵՂԵՆՅԱՑ ՎԱՆՔ ԹԵՂԵՆՅԱՑ ՎԱՆՔ Կոտայքի մարզ գ. Բուժական պետ. ցուցիչ` 6.20.12 Գտնվում է Բուժական գյուղից 3 կմ հյուսիս, անտառածածկ տեղանքում: Միջնադարյան հայկական ճարտարապետության խոշոր համալիրներից է: Վանքի մասին առաջին հիշատակությունը վերաբերում է VIII դ. 20-ական թթ.: X-XIV դդ. եղել է մշակութային, կրթական նշանավոր կենտրոն: Թեղենյաց վանքում գործել են ականավոր գիտնականներ Սարգիս Իմաստասերը (XII դ.), Վանական վարդապետը (XIII դ.), պատմիչ Վարդան ...

ՀԱՎՈՒՑ ԹԱՌԻ ՎԱՆՔ

ՀԱՎՈՒՑ ԹԱՌԻ  ՎԱՆՔ ՀԱՎՈՒՑ ԹԱՌԻ ՎԱՆՔ Կոտայքի մարզ պետ. ցուցիչ` 3.99.4.3 Հավուց թառի վանքը միջնադարյան Հայաստանի կրոնական ու մշակութային նշանավոր կենտրոններից է: Վաղ միջնադարից հիշատակվող այս վանքը գտնվում է Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղից արևելք` Ազատ գետի բարձրադիր ձախ ափին, լեռնաճյուղի գագաթին, Գողթ գյուղի դիմաց: Համալիրը բաղկացած է իրարից 100, 200 և անգամ 500 ...

ՉՈՐՈՒՏ –ԻՇԽԱՆԱՎԱՆՔ

ՉՈՐՈՒՏ –ԻՇԽԱՆԱՎԱՆՔ ՉՈՐՈՒՏ –ԻՇԽԱՆԱՎԱՆՔ Կոտայքի մարզ գ. Արզական պետ. ցուցիչ` 6.15.7 Չորուտի վանք-մենաստանը գտնվում է Արզական գյուղից 5 կմ հյուսիսարևելք, ճանապարհի աջ կողմում, անտառախիտ սարալանջի վրա: 1969-1970 թթ. ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանման ու օգտագործման վարչության կողմից այստեղ կատարված մաքրման աշխատանքների շնորհիվ հայտնաբերվեցին խոշոր համալիրի ավերակներ, որոնց ճարտարապետական հորինվածքը, զարդաքանդակների հարստությունը և հարդարման ...