ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳՐԵՐ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻՑ` ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐԱԾ ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ

Երթ Վանաձորում Լոռու մարզի հուշարձանների պահպանության ոլորտում իրականացրած աշխատանքների, ներդրած ավանդի համար մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագրերին են արժանացել «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Լոռու ՊՄՊ մարզային ծառայության պետ Արմեն Գերյանը, տեղակալներ Վազգեն Կարապետյանը, Էմիլ Այբեկյանը, մարզային ծառայության գիտաշխատող Հրաչիկ Մարուքյանը: Շնորհակալագրերը երեկ` Հուշարձանների պահպանության միջազգային օրը, նրանց հանձնել է մարզպետարանի ...