ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր > Լոռի > Հուշարձաններ

ՄԱՆՍՏԵՎԻ ՎԱՆՔ (XIII Դ.)

մանստև Լոռու մարզ, պետ. ցուցիչ` 5.37.11(հիշատակվում է նաև որպես Մենաստան): Լոռու մարզի Շնող և Թեղուտ գյուղերը ոչ վաղ անցյալում՝ հաշվառվել են որպես մեկ համայնք, երկու գյուղերի շրջակա միջավայրերն էլ աչքի են ընկնում միջնադարյան ու վաղ շրջանի հնագույն հուշարձանների առատությամբ: Մանստևի վանքը գտնվում է Թեղուտ գյուղից 3 կմ հյուսիս-արևելք (Գուլաբի կոչվող սարի ստորոտում), նույնանուն` Մանստև գետակի աջափնյա անտառապատ ...

ՁՈՐԻԳԵՂԻ ԿԱՄՈՒՐՋԸ

01 Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ /պետ. ցուցիչ` 5.37.7/: Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերը ոչ վաղ անցյալում՝ հաշվառվել են որպես մեկ համայնք, երկու գյուղերի շրջակա միջավայրերն էլ աչքի են ընկնում ինչպես հնագույն, այնպես էլ միջնադարյան հուշարձանների առատությամբ, իրենց ինքնատիպ ու խայտաբղետ անվանացանկով` Փիջուտ, Բովեր, Բրագձոր, Բացրել,Կայծոն, Մանստև, Ձորիգեղ, Խռատանոց, Ղարաքոթուկ, Շինու խեչ, Դուքանաձոր և այլն … Ձորիգեղի կամուրջը ...

ԵԿԵՂԵՑԻ ՋԳՐԱՇԵՆ, V-VI դդ.

Ջգրաշեն Լոռու մարզ, գ. Վարդաբլուր, պետ. ցուցիչ` N 5.104.9 Ըստ ժողովրդական ավանդազրույցի` «Ջիգր – ջգրու» նշանակում է սրտնեղած, այսինքն` այս արտահայտության միջոցով փորձ է կատարվում որոշակիորեն վերլուծելու ինչպես շարքային, այնպես էլ համայնքային բնույթի փոխհարաբերությունները, որն էլ ժամանակի ընթացքում իր արտացոլումն է գտել կառուցապատման բնագավառում: Եկեղեցաշինության մեջ հայտնի` «Ջգրաշեն» անունն առաջացել է այսպես կոչված մրցակցության արդյունքում, երբ ...

ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՔՈԲԱՅՐ /ՔՈԲԵՐ/ (ՊԵՏ. ՑՈՒՑԱԿ N 5.4.1.7)

Քոբայր Ք. Թումանյան, Քոբեր բնակավայր) Քոբայր վանական համալիրը գտնվում է Դեբեդի ժայռեղեն կիրճի բարձրադիր դարավանդի վրա: Թեք և անսովոր տեղանքի շնորհիվ (ինչպես՝ Հոռոմայրում, Բարձրաքաշում և այլն) վանական համալիրը ձեռք է բերել անառիկ դիրք: Սրբավայրի կառույցներն ունեն իրենց ճարտարապետական ուրույն ոճը` հարմարեցված բնական բարդ տեղանքին: Դեռ վաղ ժամանակներից բարձրադիր և անառիկ վայրերը ընտրվել են որպես սրբատեղիներ, ինչպես ...

ՀԱՂՊԱՏԻ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐ

001 Լոռու մարզ, գ. Հաղպատ, պետ. ցուցակ` 5.60.33.1. Հուշաղբյուրը (1258թ.) Հաղպատի վանական համալիրը ամբողջացնող կառույցներից է: Այն գտնվում է հուշարձանախմբի պարսպից դուրս, արևելյան կողմում, 100 մ հեռավորության վրա: Այն կառուցված է սրահի տեսքով, բազալտե սրբատաշ քարերով, հարավից արտաքին տեսքն աչքի է ընկնում երեք կամարաձև բացվածքներով, իսկ կենտրոնում՝ ...