ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխավոր > Շիրակ > Հուշարձաններ

ԽԱՐԿՈՎ-ՆՈՐՇԵՆ

Խարկով-Նորշեն  խաչքար եկեղեցու մկրտարանում (2) Գյուղը գտնվում է Շիրակի մարզում, պատմական Անի մայրաքաղաքի դիմաց` Ախուրյան գետի ձախ ափին: Նիկողայոս Մառն իր «Անի» աշխատության մեջ հիշատակել է այս բնակավայրի Էնիկեյ (Эникей) և Խարկով (Харьков) անվանումները: Մինչ գյուղի հիմնադրումը նրա տարածքում եղել են ամառանոցներ (յայլաներ) և միայն 1894 թ. Շիրակավան գյուղից այստեղ տեղափոխված բնակիչների կողմից հիմնադրվեց գյուղը, որին տրվեց է Ենիքեյ ...

Լեռնակերտ

Լեռնակերտի եկեղեցի (2) Լեռնակերտն Արթիկի տարածաշրջանի գյուղերից է, որը հնում կոչվել է «Շիրվանճուգ» (Շիրվանջուղ, Սիրվանջուղ): Լեռնակերտ գյուղում գտնվող եկեղեցին /պետ. ցուցիչ 7.46.8/ Հայաստանի վաղ քրիստոնեական շրջանի (4-5-րդ.) կառույցներից է: 1893թ. Մառը, Լեռնակերտում տեսնելով հնագույն եկեղեցին, առանձնակի ուշադրություն է դարձնում նրա միանավ բազիլիկ կառուցվածքի վրա, հիմնավորելով այն տեսակետը, որ նեղ և անհամեմատ երկայնական հատակագծով եկեղեցիները, իրենց ...

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼ

0001 Բնակավայրը մինչև Ալեքսանդրապոլ կոչվելը հիշատակվել է նաև Գումրի ձևով (Գյումրի), որը Կումայրի (8-րդ դար) հնչյունափոխված տարբերակն է: 1830-ական թվականներին Գումրի բնակավայրի մեծանալուն զուգահեռ կարևորում էր նաև նրա քաղաքական, ռազմական և տնտեսական նշանակությունը: Այս հանգամանքով էր պայմանավորված, որ Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ 1-ինը 1834թ. հունիսի 2-ին արձակեց հրաման նոր ամրոցի նախագծի կազմման վերաբերյալ: Բերդը կառուցվել է 10 ...

ՀՈՌՈՄ ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ

հոռոմ քաղաքատեղի Պետ. ցուցիչ 7.67.1.2: «Հոռոմ» քաղաքատեղին Շիրակի հնագույն բնակավայրերից է: Պատմամշակութային ամենաարժեքավոր հուշարձանը Հոռոմ գյուղի հյուսիս-արևելյան կողմում գտնվող Ք. ա. 3-2 հազարամյակի ամրոցն է, որի շրջակայքում հայտնաբերվել է հիշյալ պատմական ժամանակաշրջանին վերագրվող դամբարանադաշտ: Այս ավերակները հնում գյուղացիներն անվանել են Ղալա-իչի (այսինքն` միջնաբերդ): Հոռոմից հյռւսիս, հյուսիս-առևելք և հարավ-արևելք տարածվում է Ք. ա. 3-2 հազարամյակով թվագրվող «Հոռոմ» քաղաքատեղին: Այն ...

ԱՐԹԻԿԻ ՍԲ. ԳԵՎՈՐԳ ԵՎ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

1 Պետ. ցուցիչ 7.2.10 Արթիկ բնակավայրը Հայաստանի ամենահին ու նշանավոր վայրերից է, որի խոսուն վկայությունն է տարածքում պահպանված բազմաթիվ պատմական հուշաձաննեը, որոնք իրենց ուրույն տեղն ունեն միջնադարյն Հայաստանի ճարտարապետության մեջ: Արթիկի Սբ. Գևորգ եկեղեցի /պետ. ցուցիչ 7.2.10/ հոյակապ և մեծարժեք կոթող է: Ստույգ հայտնի չէ, թե երբ է այն հիմնադրվել և ովքեր են կառուցողները: Ըստ ուսումնասիրողների վերլուծության ...