MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
"SERVICE FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT
AND CULTURAL MUSEUM RESERVATIONS"
Non Commercial State Organization

Home > Ararat

TERRITORIES OF MONUMENTS WERE CLEANED AND IMPROVED IN ARARAT REGION

01 Cleaning and renovation works were carried out in Artashat, in Ararat province and the cities about 14 of those killed in World War II, the Armenian Genocide, the Artsakh liberation struggle martyrs areas in 25 monuments. Vazgen Sargsyan`s house-museum aws also cleaned in the village of Ararat region, sanitation and improvement of ...

THE IMPORTANCE OF PROTECTION OF MONUMENTS

IMG_2988 On April 18, the eve of the International Day of Monuments and Sites, Ararat Regional Service organized an open class in the 7th grade middle school students in Sisavan community in the province, which was also attended by the school principal and vice principal. The class dedicated to preservation of historical ...

EXHIBITION AT THE ARARAT REGION

DSCN9001 The Regional Service PHE of Ararat together with the department of the Scientific-methodological activities and exhibitions continues to present a photo exhibition entitled "Pomegranate and grape pattern in the medieval Armenian architecture". This time the exhibition telling about the symbolic presence pomegranate and grape in the medieval Armenian architecture was organized at the Fine Arts ...

POMEGRANATE AND GRAPE PATTERNS IN THE MEDIEVAL ARMENIAN ARCHITECTURE. EXHIBITION OF PHOTOS IN ARARAT REGION

Լուսանկարների ցուցահանդես Արարատի մարզում The Regional Service of Ararat together with the Department of methodological activities and exhibitions NCSO organized a photo exhibition entitled "Pomegranate and grape patterns in the medieval Armenian architecture" in Vedi School of Fine Arts. The exhibition is about the symbolic presence of pomegranate and grape in the history of medieval Armenian architecture. The exhibition ...

(Armenian) ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

100_4498 Ներկա օրերում այլ ի´նչ սև քնար Սուր է հարկավոր կտրիճի ձեռքին. Արյու´ն և կրա´կ թշնամու վերա, Այս պիտի լինի խորհուրդ մեր կյանքին Մ.Նալբանդյան Գրող, հրապարակախոս, փիլիսոփա, հեղափոխական-դեմոկրատ, հայ ռեալիստական գրականության և քննադատության հիմնադիր Ծնվել է Նոր Նախիջևանում (Դոնի Ռոստով)` արհեստավորի ընտանիքում: 1837-1845թթ. սովորել է հայրենի քաղաքում` Գաբրիել Պատկանյանի հիմնադրած դպրոցում: Որոշ ժամանակ Միքայելը սովորել է իր ուսուցչի որդու՝ հայ ականավոր ...