MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
"SERVICE FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT
AND CULTURAL MUSEUM RESERVATIONS"
Non Commercial State Organization

INSTALLATION OF ENTRANCE GATE OF HISTORICAL AND CULTURAL PRESERVATION OF “LORI BERD”

Տեղադրվել է «Լոռի բերդ» քաղաքատեղի» պատմամշակութային արգելոցի մուտքի դարպասը Finally after a long and diligent work of specialists prepared and installed entrance gate of Historical and Cultural Preservation of “Lori Berd”. The Installation of entrance gate planned from "Protection Service" NCSO in 2016 is a pressing need. It will prevent entry animals to the reserve area; will contribute to maintain the sanitary condition of ...

CITIES STEPANAVAN AND DÉCINES COOPERATE IN THE FIELD OF CULTURE

01 Events provided by the program "European Heritage Days" are being held in all regions of the country. This year it is dedicated to the 25th anniversary of Armenia's independence. Today an open class on the theme “History of the Lori Berd" and "Stepanavan and French Décines are Sister cities” was held by the subsidiary of ...

(Armenian) «ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ» ԱՐԳԵԼՈՑՈՒՄ ՆՇՎԵԼ Է ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ

100_1444 «Արփի » բնապատմական արգելոցի և Արենիի միջնակարգ դպրոցի նախաձեռնությամբ անցկացվել է «Մեր սուրը փառքով դրեցինք պատյան» խորագիրը կրող միջոցառում` նվիրված մայիսյան հաղթանակներին: Ներկայացնելով հայ ժողովրդի հերոսական պայքարի փառապանծ ուղին` Ավարայրից մինչև Շուշի, Արենիի ...