ՊՄԱԹ ՇՀԾՁԲ 171 համակարգչային ծառայություն

ՊՄԱԹ ՇՀԾՁԲ 171 համակարգչային ծառայություն

2018-02-26T13:11:32+00:00 20/03/2017|Գնումներ|

«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ «ՊՄԱԹ ՇՀԾՁԲ 17/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՈՒՄ

ՊՄԱԹ ՇՀԾՁԲ 171 համակարգչային ծառայություն