ՊՄԱԹ ՇՀԱՇՁԲ 162 տպագրման աշխատանքներ

ՊՄԱԹ ՇՀԱՇՁԲ 162 տպագրման աշխատանքներ

2018-02-26T13:10:22+00:00 12/04/2017|Գնումներ|

«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՏՊԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ «ՊՄԱԹ ՇՀԱՇՁԲ-16/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՈՒՄ

ՊՄԱԹ ՇՀԱՇՁԲ 162 տպագրման աշխատանքներ (2)