(Հայերեն) Թորոս  Թորամանյանի 160-ամյակին նվիրված ցուցադրություն «Զվարթնոցում»