Publications

“Aghchka Berd” Fortress (Girl’s Fortress) (about XIII c.)

2023-11-17T15:04:22+00:00 17/11/2023|Recent News, Publications, Monuments of Tavush|

“Aghdjka Berd” fortress (Girl’s fortress) was probably built about the XIII century. The ruins of residential and household dwellings, a church with a cruciform plan and [...]

On September 21, 2023 “Garni” Historical and Cultural Museum-Reserve will be closed to visitors

2023-09-19T15:33:57+00:00 19/09/2023|“Garni” Historical-Cultural Museum-Reservation, Recent News, Publications|

Dear compatriots, we would like to inform you that this year the “Hero of Our Time” annual concert-award ceremony will be held in “The Garni” Historical [...]

(Հայերեն) Ամրացվել է հուշարձանի վնասված հատվածը

2023-08-17T16:47:03+00:00 17/08/2023|Yerevan, Recent News, Publications|

Ամրացվել է հուշարձանի վնասված հատվածը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ ԿԳՄՍ նախարարության, «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի և ՊՄՊ Երևանի մարզային ծառայության աշխատակիցների ջանքերով ամրացվել է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող [...]

INTERNATIONAL CONFERENCE “THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE ARMENIAN HIGHLANDS” 04-06 October 2023, Yerevan

2023-06-22T00:18:39+00:00 21/06/2023|Recent News, Publications|

The “Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum-Reservations” SNCO of the RA Ministry of Education, Science, Culture and Sports invites you to take [...]