«Բանդիվան» ամրոց (V-VII դդ․)

«Բանդիվան» ամրոց (V-VII դդ․)

«Բանդիվան» ամրոցը հավանաբար կառուցվել է վաղ միջնադարում՝ V-VII դդ․։ Պարիսպները շարված են մեծ կոփածո քարերով, հզորացված են կիսակլոր աշտարակներով։ Ամրոցում կան բազմաթիվ կառույցների և երկու եկեղեցիների ավերակներ, միջնադարյան գերեզմաններ։

Գրականություն

  1. Բարխուդարյան Ս․2017, Դիվան հայ վիմագրության, պր․X, Շիրակի մարզ, Երևան, «Գիտություն» հրատ․, էջ 114, 115։
  2. Եգանյան Լ․2017, Ախուրյան գետի ափամերձ կիկլոպյան կառույցները, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, № 20, Գյումրի, ՀՀ ԳԱԱ հրատ․, էջ 190-205։