(Հայերեն) ՄԵՐ ՆՈՐԱՆԿԱԽ ԵՐԿՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԷՋԵՐԸ ՆՈՐ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՆ ԳՐՎԵԼՈՒ