(Armenian) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐԵՐԸ ԶՎԱՐԹՆՈՑՈՒՄ»

(Armenian) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐԵՐԸ ԶՎԱՐԹՆՈՑՈՒՄ»

Աշխատանքային խմբի եզրակացությամբ՝ վերը շարադրվածը որեւէ կապ չունի նախորդ տարի HSBC բանկի գործունեության 15-ամյակի հանդիսության ժամանակ «Զվարթնոց» տաճարի տարածքում հավաքված մետաղական կոնստրուկցիաների հետ։