(Հայերեն) Հայաստանի հարավի հավատքի վահանը՝ Վահանավանք