(Հայերեն) Լույս է տեսել «Պատմամշակութային ժառանգություն» պարբերական ժողովածուի 4-րդ համարը