(Հայերեն) «Սասունցի Դավիթ» արձանի վնասված հատվածը ամրացվել է