(Հայերեն) Շարունակվում են պեղումները Բերդկունք ամրոցում