(Հայերեն) Հայոց ազգագրության թանգարանում տեղի է ունեցել միջազգային գիտաժողով