(Հայերեն) ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԻՏՎԱԾ «ԱՐՓԻ» ԱՐԳԵԼՈՑԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ