(Հայերեն) Լոռու երկու քարակերտ հրաշքներն իրար կապող ամրոցը․ Կայանբերդ