(Հայերեն) Նորն ու հինը․ վաղերկաթեդարյան ուլունքաշար