Monthly Archives: June 2013

(Russian) СТЕЛА-НАДГРОБИЕ

2013-08-27T11:38:59+00:00 June 19th, 2013|Monuments|

ԿՈԹՈՂ Լոռու մարզ գ. Դսեղ պետ. ցուցիչ` 5.35.15.1.16   Քառակող կոթողը գտնվում է Դսեղ գյուղի միջնադարյան գերեզմանատանը: Կոթողի սյան բարձրությունը 2 մ է, կերտված է բաց [...]