Monthly Archives: February 2016

AN OPEN CLASS DEDICATED TO THE MONUMENTS OF GEGHARKUNIK REGION

2018-03-29T15:57:17+00:00 February 29th, 2016|Gegharkunik, Recent News, Monuments|

With the initiative of Regional Service PHE of Gegharkunik an open class was held at Geghamavan secondary school named after Ashot Abrahamyan. The open class was [...]

THE STUDENTS OF GEGHARKUNIK REGION GET ACQUAINTED WITH THE MONUMENTS OF THE REGION

2018-03-29T15:57:17+00:00 February 24th, 2016|Gegharkunik, Recent News, Monuments|

With the initiative of Regional Service of Gegharkunik Region an open class was held in the secondary school of Martuni Village. The open class was titled [...]

NCSO INSTRUCTIONAL TRAINING IN «SERVICE FOR THE PROTECTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT AND CULTURAL MUSEUM RESERVATION»

2016-02-25T15:19:44+00:00 February 23rd, 2016|Uncategorized|

According to the plan of the Civil Defense of the «Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum Reservation”, NCSO and Ministry of Territorial [...]

PUBLISHED LITERATURE BY NCSO IS TENDED TO POPULARIZE CULTURAL HERITAGE

2016-02-26T12:46:27+00:00 February 18th, 2016|Recent News|

From 2014 to 2015 «Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum Reservation” NCSO published 19 books. Earlier, the readers have been offered «Pahlavuni [...]

(Russian) СЕЛИЩЕ «КАРАКОЮН» (ЧЕРНАЯ ОВЦА)

2018-03-29T15:53:45+00:00 February 15th, 2016|Ararat, Recent News, Monuments|

Հին Գորիս գյուղատեղին տարածվում է Գորիս քաղաքից արևելք, համանուն գետի ձախ ափին /պետ. ցուցիչ` 8.3.2/: Գյուղատեղին հատկապես աչքի է ընկնում իր ինքնատիպ միջնադարյան եկեղեցիներով ու մատուռներով, [...]

CROSS STONE DAMAGED BECAUSE OF THE NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS

2018-03-29T15:58:07+00:00 February 9th, 2016|Lori, Recent News, Monuments|

Susanna Evoyan (monument guard of the Regional Service PHE of Lori) on February 8 reported that one of the cross stones (state index 5.35.17, 11-12th century) [...]