МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РА
“СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДЕНИКОВ’’
ГОСУДАРТСВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(Armenian) «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐԵՐԸ ԶՎԱՐԹՆՈՑՈՒՄ»

«Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան Աշխատանքային խմբի եզրակացությամբ՝ վերը շարադրվածը որեւէ կապ չունի նախորդ տարի HSBC բանկի գործունեության 15-ամյակի հանդիսության ժամանակ «Զվարթնոց» տաճարի տարածքում հավաքված մետաղական կոնստրուկցիաների հետ։

(Armenian) ՊՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ՝ ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ

ՊՈԱԿ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ՝ ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ Անկախության 21-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների շրջանակում «Պատմամշակությաին արգելոց-թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները սեպտեմբերի 29-ին եղան Վազգեն Սարգսանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Պատմամշակությաին ժառանգությունն ու դրա պահպանումը, վաղ միջնադարի ճարտարապետությունը։ Այս թեմային էր առնչվում ՊՄՊ Երեւանի մարզային ծառայության պետ Արմեն Մկրտչյանի զեկույցը։ Ողջունելով ապագա սպաներին նա շեշտեց, որ վերջիններիս ուսերին լուրջ պատասխանատվություն է ...

ЦЕРКОВЬ СУРБ АСТВАЦАЦИН

Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ ЦЕРКОВЬ СУРБ АСТВАЦАЦИН марз Вайоц дзор с. Егегис гос. список, N 9. 21. 9 Церковь Сурб Аствацацин (Св. Богородицы) находится на западной окраине села Егегис. Это сводчатая трехнефная базилика с двумя парами пилонов. По обе стороны высокого алтарного возвышения имеется по апсиде. Вход западный. Современный вид церковь получила после коренных изменений, осуществленных в 1703 г., ...

МАТЕНАДАРАН (Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца при Правительстве Республики Армения)

Մ Ա Տ Ե Ն Ա Դ Ա Ր Ա Ն МАТЕНАДАРАН (Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца при Правительстве Республики Армения) г. Ереван гос. список, N 1. 6. 81 Матенадаран им. Месропа Маштоца создан на базе национализированной в 1920 г. коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря. Матенадаран – научно-исследовательский институт и уникальное хранилище древних рукописей, решением Совета Министров Арм. ССР был открыт 1 марта 1959 г. (архитектор Марк ...

МОНАСТЫРЬ МОРО ДЗОРО ВАНК (монастырь Црвиза)

Մ Ո Ր Ո Ձ Ո Ր Ո Վ Ա Ն Ք (Ծռվիզի վանք) МОНАСТЫРЬ МОРО ДЗОРО ВАНК (монастырь Црвиза) марз Тавуш с. Лусаhовит гос. список, N 10. 33. 1 Средневековый памятник армянской архитектуры монастырь Моро дзоро находится юго-западнее села Лусаhовит (бывшее с. Црвиз). Церковь Сурб Аствацацин (Св. Богородицы) монастыря Моро дзоро возведена в V в. ...