Բրոնզե կախիկներ Սարուխանի «Պալի տակ» դամբարանադաշտի հավաքածուից

Բրոնզե կախիկներ Սարուխանի «Պալի տակ» դամբարանադաշտի հավաքածուից

Կոնաձև, ցանցկեն իրաններով, լայն ատամնավոր հիմնամասերով և վերջիններիս  ամրացված 3-ական օղակներով երկաթեդարյան ( մ.թ.ա. VII-VI դդ.) այս կախիկները գլխարկից կամ ճակատնոցից կախելու համար են նախատեսված եղել:

Բրոնզե առաջին կախիկի  բարձրությունը` 7,0 սմ է, հիմնամասի տրամագիծը` 4,0 սմ, երկրորդինը՝  5,0 սմ, հիմնամասի տրամագիծը` 4,3 սմ:

Դամբարան թիվ 13, պեղումների ղեկավար`  Աշոտ Փիլիպոսյան: