Ապարանջան Սարուխանի «Պալի տակ» դամբարանադաշտի հավաքածուից

Ապարանջան Սարուխանի «Պալի տակ» դամբարանադաշտի հավաքածուից

«Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի  հնագիտության ֆոնդի հարուստ  հավաքածուից  է բրոնզե այս ապարանջանը։

Ատամնավոր, զանգվածեղ, իրար կիպ մոտեցող և քիչ նեղացող ծայրերով ապարանջանը թվագրվում  է մ․թ․ա․ XI-IX դդ։

Տրամագիծը՝  7,7 սմ։

Դամբարան թիվ 3:

Պեղումների ղեկավար ՝ Ա Փիլիպոսյան։