Քրեղան (IX դար)

Քրեղան (IX դար)

«Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի ցուցադրության լավագույն օրինակներից մեկն է օղակաձև նստուկով, կանաչ գույնով ջնարակած կիսագնդաձև այս քրեղանը։

IX դարով թվագրվող առարկայի զարդանախշերը կատարված են խորը փորագրության եղանակով: Կենտրոնից դուրս են գալիս նշաձև տերևներ՝ լցված բուսական և երկրաչափական տարբեր նախշերով:

Շուրթից ներքև՝ ողջ շրջագծով քրեղանը զարդարված է գծային և պարուրաձև նախշերով: Թվում է, թե քրեղանի վրա վերարտադրված է բնությունից վերցրված մի կտոր բնաշխարհ: