Daily Archives: 24.02.2015

ՀՈՒՇ-ՑԵՐԵԿՈՒՅԹ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ՝ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ 70 ԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

2018-03-29T16:00:43+00:00 February 24th, 2015|Վայոց Ձոր|

Ցավոք, տարիների ընթացքում Մեծ հայրենականի վետերանների շարքերը նոսրանում են, սակայն անմահ է նրանց սխրանքը. նրանք մեզ հետ են, ապրում են, քանի դեռ սերունդները հպարտությամբ են հիշում [...]