Monthly Archives: March 2016

THE PLUNDERERS DAMAGED CULTURAL LAYER OF THE «AHKTAMIR CASTLE COMPLEX»

2018-03-29T15:53:12+00:00 March 30th, 2016|Aragatsotn, Recent News, Monuments|

As a result of cooperation of Regional Service of Aragatsotn Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum Reservations, NCSO and Police Enforcement of [...]

(Russian) ЯЗЫЧЕСКИЙ РИТУАЛ В ХРАМЕ «ГАРНИ»

2017-10-31T16:07:27+00:00 March 22nd, 2016|“Garni” Historical-Cultural Museum-Reservation, Recent News|

«Անին շտեմարան է հին դարերու հայկական գեղարվեստի ոճերուն և բանալին իրմե առաջ կորած գիտությանց և պատմությանց առեղծվածները լուծելու»: Թորոս Թորամանյան «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը ներկայացնում է «Հայկական [...]

TOROS TORAMANYAN: SAINT GREGORY THE ILLUMINATOR (TIGRAN HONENTS) CHURCH COMPLEX OF ANI

2016-03-29T11:15:58+00:00 March 21st, 2016|Recent News|

«Ani is the treasury of Armenian artistic styles of ancient ages and the key to the lost sciences and to the solution of the mysteries of [...]

OFFENCE ON THE TERRITORY OF THE HAVUTS TAR MONASTIC COMPLEX

2018-03-29T15:57:42+00:00 March 14th, 2016|Kotayk, Recent News, Monuments|

Norik Grigoryan the monument guard of the Regional Service PHE of Kotayk «Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum Reservation» recorded that on [...]

AN OPEN CLASS DEDICATED TO THE MONUMENTS OF GEGHARKUNIK REGION

2018-03-29T15:57:17+00:00 March 10th, 2016|Gegharkunik, Recent News, Monuments|

With the initiative of the Regional Service PHE of Geharkunik an open class entitled «Monuments-Histories» was held at Gavar Secondary School #8. The aim was to [...]