ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 2020-07-18T14:08:08+00:00

«Գառնի» պատմամշակութային արգելոցթանգարան

Մուտքի տոմսի գներ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ` 750 ՀՀ  դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1500  ՀՀ  դրամ

Հայաստանի Հանրապետության և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանարապետության տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝  250  ՀՀ  դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով ուսանողներ՝ 125  ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100  ՀՀ  դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով 2000  ՀՀ  դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով 4000  ՀՀ  դրամ

 

«Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոցթանգարան

Մուտքի տոմսի գներ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝ 650  ՀՀ  դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1300  ՀՀ  դրամ

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանարապետության տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 150  ՀՀ  դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով ուսանողներ՝ 75  ՀՀ  դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով 2000 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով 4000 ՀՀ դրամ

 

«Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոցթանգարան

Մուտքի տոմսի գներ 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝ 500  ՀՀ  դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1000 ՀՀ  դրամ

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանարապետության տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, ՀՀ  քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 125  ՀՀ  դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով ուսանողներ՝ 60  ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100  ՀՀ  դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով 1500  ՀՀ  դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով 2500  ՀՀ  դրամ

 

«Ամբերդ  ամրոց» պատմամշակութային  արգելոց

ՀՀ քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝  700  ՀՀ  դրամ

Օտարերկրացիներ՝ 1400  ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ:

ՀՀ և ԼՂՀ տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ, կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 200 ՀՀ դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով ուսանողներ՝ 80  ՀՀ  դրամ

Հայերեն լեզվով բացատրություն (էքսկուրսիա)՝  2000  ՀՀ  դրամ

Օտար լեզվով անցկացվող բացատրություն` 4000  ՀՀ  դրամ:

 

«Լոռի  բերդ» քաղաքատեղի»  պատմամշակութային  արգելոց

ՀՀ  քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝  650 ՀՀ դրամ

Օտարերկրացիներ՝ 1300  ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100  ՀՀ դրամ:

ՀՀ և ԼՂՀ  տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներ, կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 150  ՀՀ  դրամ

Մշակույթի բնագավառի մասնագիտությունների գծով ուսանողներ՝ 80 ՀՀ դրամ

Հայերեն լեզվով բացատրություն (էքսկուրսիա)՝  2000  ՀՀ  դրամ

Օտար լեզվով անցկացվող բացատրություն` 4000  ՀՀ դրամ:

 

ՀՀ  բոլոր քաղաքացիների համար ամեն ամսվա վերջին շաբաթ օրը արգելոց-թանգարանների մուտքն ազատ է