ՉՈՐՈՒՏ –ԻՇԽԱՆԱՎԱՆՔ

ՉՈՐՈՒՏ –ԻՇԽԱՆԱՎԱՆՔ

2013-07-18T13:08:20+00:00 July 18th, 2013|Հուշարձաններ|

ՉՈՐՈՒՏ –ԻՇԽԱՆԱՎԱՆՔ

Կոտայքի մարզ
գ. Արզական
պետ. ցուցիչ` 6.15.7

Չորուտի վանք-մենաստանը գտնվում է Արզական գյուղից 5 կմ հյուսիսարևելք, ճանապարհի աջ կողմում, անտառախիտ սարալանջի վրա:

1969-1970 թթ. ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանման ու օգտագործման վարչության կողմից այստեղ կատարված մաքրման աշխատանքների շնորհիվ հայտնաբերվեցին խոշոր համալիրի ավերակներ, որոնց ճարտարապետական հորինվածքը, զարդաքանդակների հարստությունը և հարդարման տեխնիկան վկայում են, որ այստեղ միջնադարում` XII-XVII դդ., գոյություն են ունեցել նշանավոր կրոնամշակութային օջախ և ճարտարապետական ուշագրավ համալիր:

Համալիրի ավերակ շինություններից 200 մ հարավ գտնվում է վանքի միջնադարյան գերեզմանոցը:

Հնավայրը ուսումնասիրություններում հիշատակված է Չորուտի վանք անունով: Վանքի այս անվան վերաբերյալ սկզբնաղբյուրներում հիշատակություններ չեն պահպանվել, որը ենթադրել է տալիս նրա ուշ ծագման մասին: Վանքի վիմագրերը ուսումնասիրել և հրատարակել է վիմագրագետ Գ. Սարգսյանը:

Չորուտի հնավայրի մաքրման աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել են նաև տասնյակ արձանագրված շինաքարեր:

Հուշարձանը համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված վանքերից է:

Հիմնական գրականության

Գ. Սարգսյան, Արձանագրություն Թեղենյաց վանքից, Լրաբեր հաս. գիտ., 1997, N 8: