ԱՀԵՐՄՈՆԻ ԿԱՄ ՀԵՐՄՈՆԻ ՎԱՆՔ

ԱՀԵՐՄՈՆԻ ԿԱՄ ՀԵՐՄՈՆԻ ՎԱՆՔ

Այս  վանքը Վայոց ձորի հնագույն հուշարձաններից է: Համաձայն Ստեփանոս Օրբելյանի վկայության, այն հիմնադրվել է 936 թվ., սյունյաց գահերեց իշխան Սմբատի և եպիսկոպոսի կողմից: Ըստ պատմագրի հուշարձանը գտնվել  է Եղեգիս ավանից դեպի վեր, գետափի մոտ, ժայռաձև լեռների ստորոտում՝ մի բարձրավանդակի վրա, որը կոչվել է Քարևան:

Վանքում  կառուցված առաջին  եկեղեցին  գմբեթավոր  է  եղել։ Այն  կոչվել է Ս. Գրիգոր Լուսավորչի անունով:

Սմբատի ամուսին Սոփիա տիկինը գնել և վանքին է նվիրել  Հավու գյուղը, այգիներ ու ծաղկանոցներ Եղեգիս ավանում:

Հերմոնի վանքի մշակութային ծաղկման շրջանը, սակայն վերաբերվում  է  XIV-XV դարերին: 1338թ. Գլաձորի նշանավոր համալսարանի գործունեության խափանումից հետո, այստեղ է հաստատվում Եսայի Նչեցու աշակերտ և օգնական տիրատուր Վարդապետը և հիմք դնում մի նոր դպրոցի, որը դառնում է փաստորեն Գլաձորի մշակութային գործի շարունակողը Վայոց ձորում: Այս դպրոցն իր գործունեությունը շարունակեց Տիրատուրի մահվանից հետո  (մոտ.1372թ.), մինչև XV դարի վերջերը: Դպրոցը պատրաստեց նշանավոր մտավորականներ, գրիչներ, նկարիչներ: Հայտնի են Հերմոնի վանքում գրված 26 ձեռագիր մատյանները:

 

Նյութի աղբյուրը Սեդրակ Բարխուդարյան

Դիվան հայ վիմագրության,  պրակ III